Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 30. november * Bethsaida, dnes kopec Et-Tell pri Ad Dardara, Sýria; alebo Kafarnaum, dnes zaniknuté mesto pri Genezaretskom jazere, Izrael † 30. november 60 (?) Patras, Grécko (?) Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) Atribúty: kríž v tvare X, sieť s rybami Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina. Detstvo a mladosť prežil v Betsaide a potom,  [ Read More ]