Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 30. september * 28. október 1510 Gandía, Španielsko † 1. október 1572 Rím Význam mena: slobodný (zast. nem.) Sv. František Borgiáš sa narodil 28. októbra 1510 v Gandii vo valencijskom kráľovstve na území dnešného Španielska. Bol synom vojvodu Jána z Borgie a Jany z Aragónska. Rodičia mu vštepili dobrú náboženskú i vedomostnú výchovu. V roku 1520 mu zomrela Matka. Otec ho zveril bratovi svojej manželky Jánovi z Aragónska, ktorý bol v tom čase arcibiskupom v Zaragoze. František bol šťastný, že sa mohol venovať vedám, no najmä duchovným veciam. Túžil po kláštornom živote. Otec však chcel mať z neho štátnika,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 30. september * okolo 347 Stridon, dnes Štrigova (?), Chorvátsko † 30. september 420 (oder 419?) Betlehem, Palestína Význam mena: sväté meno (gr.) Atribúty: lebka, lev Patrón žiakov, študentov, učiteľov, teológov, vedcov, teologických fakúlt; pre očnými chorobami Sv. Hieronym sa narodil okolo roku 340-345 v meste Stridone v Dalmácii (dnes mesto Strigov). Stridon zbúrali Góti. Hieronym sa plným menom volal Sophronius Eusebius Hieronymus. Jeho rodina bola nábožná a bohatá. Otec Hieronyma plne podporoval v štúdiách. Hieronym bol veľmi nadaný, no aj neposedný, takže ho mnohokrát museli nútiť do učenia. Asi v roku 358 ho poslali na štúdiá do Ríma. Učili ho  [ Read More ]