Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 5. apríl * 23. január 1350 Valencia, Španielsko † 5. apríl 1419 Vannes, Bretónsko, Francúzsko Význam mena: víťazný (lat.) Atribúty: oheň, hviezda, krstiteľnica Patrón konštruktérov, stavbárov, pokrývačov, zlievačov; proti bolestiam hlavy, horúčke a nebezpečenstvám Vincent Ferrer sa narodil 23. januára 1350 vo Valencii vo východnom Španielsku v rodine notára Viliama a Konstancie. Bol štvrtým dieťaťom v poradí. O jeho detstve však nevieme nič. Ako sedemnásťročný vstúpil do rehole dominikánov a o rok neskôr zložil prvé sľuby. Bol veľmi nadšený. Usilovne sa učil a veľa sa modlil. Študoval vo Valencii, v Barcelone a v Toulouse v južnom Francúzsku. Za  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 5. apríl * Akvileja, Taliansko † okolo 305 Solún, Grécko Význam mena: mierna, pokojná (gr.) Patrónka pred bleskami a ohňom Sv. Irena sa narodila v Akvileji v Taliansku. Mala dve sestry – Agapé a Chioné. Pochádzali z pohanskej rodiny. Spoznali sa však s kresťanskou mládežou, zaobstarali si Bibliu a vzdelávali sa vo viere. Keď sa rozchýrila zvesť o prenasledovaní kresťanov, utiekli do hôr s kresťanskými dokumentmi a spismi, ktoré tam skryli. Potom sa vrátili do Solúna. Netrvalo dlho a dostali sa pred miestodržiteľov súd. Obžalovali ich, že nechceli jesť z pokrmov obetovaných bohom. Keď ich miestodržiteľ nevedel priviesť  [ Read More ]