Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 5. jún * okolo 675 Kirton (?), Devonshire, Anglicko † 5. jún 754 pri meste Dokkum, Holandsko Význam mena: dobrodinec (lat.) Atribúty: dub, sekera, líška, havran, bič, meč Patrón Anglicka, Durínska, pivovarníkov, brusičov, krajčírov Narodil sa okolo roku 675 v Kirtone, ležiacom neďaleko Exeteru, v anglosaskom kráľovstve Wessex, na dnešnom juhu Anglicka. Pokrstený bol ako Winfrid. V mladosti miloval samotu a podľa svojho priania bol vychovávaný v benediktínskom kláštore v Exetere. Prežil v ňom 13 rokov a potom prešiel do kláštora v Nurslingu v Southamptonshirskom grófstve, kde po zložení sľubov prijal habit benediktína. Zároveň začal študovať bohoslovie a až do svojej štyridsiatky sa zameriaval na vedu. Ovládal latinský jazyk  [ Read More ]