Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 6. apríl * ? † 13. september 413 Bol vysokým cisárskym úradníkom v severnej Afrike a priateľom sv. Augustína z Hippo. Ako delegát cisára Honória (vládol v r. 395-423) predsedal v r. 411 v Kartágu konferencii, na ktorej sa riešili spory medzi katolíckymi a donatistickými biskupmi. Donatisti sa vyznačovali prehnanou prísnosťou voči hriešnikom, najmä voči tým, ktorí v prenasledovaní odpadli od Cirkvi. Neuznávali trvácu platnosť krstu a kňazstva a popierali moc Cirkvi odpúšťať všetky hriechy. Tiež odmietali spoluprácu Cirkvi so svetskou mocou. Mučeníctvo hlásali ako kresťanský ideál. Táto túžba po násilnej smrti viedla mnohých k samovraždám. Marcelín sa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. apríl * Rím, Západné rímske impérium †  1. august 432, Rím Pápež Celestín I. pochádzal z južnej Itálie z kraja Campania. O jeho mladosti sa nezachovali spoľahlivé správy. Zdá sa, že mal priateľské vzťahy s pápežom Inocentom I. (bol pápežom v r. 401-417) a pravdepodobne už od r. 390 aj so sv. Augustínom, od ktorého dostal niekedy v r. 416-418 priateľský list. Keď 4. septembra 422 zomrel pápež Bonifác I., o šesť dní zvolili Celestína za jeho nástupcu. Vošiel do dejín pod menom Celestín I. Bol pápežom 10 rokov. Bolo to obdobie teologických sporov tak na Západe  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. apríl * Verona, 1205 ca.; †  Seveso, 6. apríl 1252 „Svätý inkvizítor, ktorý obrátil svojich vrahov“ Symboly: dýka, palma, rana na hlave (Stručný životopis) Vlastným menom Peter Rosini, známy aj ako Peter Mučeník. Petrovi rodičia boli manichejci. Vrodenou priamosťou srdca však čoskoro vytušil, na ktorej strane sa nachádza pravda. Ako sedemročný sa v katolíckej škole naučil Verím v Boha, čo pre neho neznamenalo iba akúsi formulku, ale začiatok života a svetlo, ktoré navždy osvetlilo jeho cesty. Vyštudoval právo na univerzite v Bologni, neskôr nadchnutý kázňami sv. Dominika Guzmana vstúpil do dominikánskeho Rádu kazateľov. Vždy túžil sväto bojovať za vieru. Počas dlhých rokov príprav na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 6. apríl * v období medzi 1105 – 1123 Paríž (Compiègne?), Francúzsko † 6. apríl 1203 Æbelholt, dnes ruiny pri meste Hillerød, Dánsko Význam mena: ten, ktorý chce ochraňovať (zast. nem.) Viliam sa narodil vo vznešenej a nábožnej rodine. Okrem rodičov ho vychovával aj jeho strýc, opát kláštora Saint Germain. Zabezpečil mu vzdelanie vo vedách, ale aj náboženskú formáciu. Podľa vtedajších zvyklostí ho ešte ako chlapca vymenovali za kanonika pri chráme sv. Genovévy. Kanonici viedli neusporiadaný život. Viliam bol vo veľkom nebezpečenstve. Odolával, ako vedel. Napriek tomu, že ostatným bol tŕňom v oku, a preto mu všelijako strpčovali život. Dokonca ho chceli  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 6. apríl * 9. jún 1837 Turín, Taliansko † 6. apríl 1910 tamtiež Význam mena: kto je ako Boh? (hebr.) Jedného dňa roku 1847 sv. Ján Bosco rozdával medaily deťom, ktoré stretol na svojej ceste. Chlapec, ktorý mohol mať okolo 10 rokov, sa placho usadil pred neho a vystrel svoju ruku. „Och, to si ty, Michal! Čo chceš?“ „Medailu…“ „Medailu? Nie. Dám ti niečo oveľa lepšie.“ „Čo?“ „Tu, zober si!“ Don Bosco vystrel ľavú ruku, otvorenú, ale prázdnu, a druhou rukou urobil gesto, akoby chcel prekrojiť ľavú ruku na dve časti a polovicu mu ponúkol. „Zober si! Ber  [ Read More ]