Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 6. september † koniec 6. storočia pr. Kr. Význam mena: Pán sa rozpamätal (aram.) Prorok Zachariáš žil v 6. stor. pred Kristom. Bol synom kňaza Barachiáša a rovesníkom proroka Aggea. Pôsobil medzi vyhnanými Židmi v Babylone a od r. 520 medzi navrátencami v Palestíne. Jeho meno (Zekarjah) znamená „Pán sa rozpamätal“. Podobne ako Aggeus aj Zachariáš horlil za obnovu jeruzalemského chrámu a židovského národa. Zachariášove proroctvá, jeho videnia a symbolické úkony sú zachytené v starozákonnej prorockej knihe, ktorá je pomenovaná po ňom. Kniha má 14 kapitol, ktoré sa formou i obsahom delia na dve časti. Prvú časť tvorí  [ Read More ]

v Rímskom martyrológiu z roku 2004 sa spomienka na sv. Evu už nenachádza Svätá Sviatok: 6. september 1. storočie Význam mena: matka žijúcich; tá, ktorá dáva život (hebr.) Sv. Eva sa uctieva v Dreux v severnom Francúzsku ako patrónka tohto mesta. Vieme o nej len to, čo hovorí tradícia. Podľa nej bola obeťou prenasledovania kresťanov v prvom storočí, keď bolo kresťanstvo len v začiatkoch. Nevieme, odkiaľ pochádzala ani čím bola. Je isté, že bola hlboko veriacou kresťankou, ktorá volila radšej smrť ako zradiť vieru. Počas francúzskej revolúcie na konci 18. storočia bola zničená kaplnka, ktorá bola zasvätená sv. Eve. Takisto  [ Read More ]