Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sväté Sviatok: 7. marec † 7. marec 202 (oder 203) Kartágo, dnes časť Tunisu, Tunisko V prvých časoch kresťanstva mnoho ľudí položilo život za vieru a za Krista. Žiaľ, o mnohých z nich vieme veľmi málo. O iných zas vieme len z legiend. O Perpetue a Felicite však máme toho dosť, hlavne zásluhou samotnej Perpetuy, ale aj jej učiteľa Satura, ako aj iných osôb, ktorí ich poznali. Správa „Mučeníctvo Perpetuy a Felicity“ bola veľmi populárna, čítavala sa dokonca aj počas liturgie. V roku 203 sa Vibia Perpetua rozhodla stať kresťankou, hoci vedela, že za to môže aj zomrieť, pretože práve vtedy  [ Read More ]