Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá zakladateľka Kongregácie služobníc svätého Jozefa * 6. jún 1837 Salamanca, Španielsko †  8. august 1905 Zamora, Španielsko Sviatok:  8. august Bonifácia Rodríguez de Castro nastupuje v poslednej štvrtine 19. storočia na novú cestu duchovnosti, pri ktorej zjednocuje modlitbu a prácu v jednoduchosti každodenného života nasledujúc Ježiša, ktorý bol ako hociktorý človek robotníkom v Nazarete. Narodila sa 6. júna 1837 v Salamanke (Španielsko). Je prvorodená zo šiestich súrodencov, otec je krajčír a matka domáca. Po základnej škole sa vyučí remeslu výrobca lán, a tak si začína zarábať na živobytie až do smrti otca, ktorý zomiera, keď má ona pätnásť rokov. Najprv pracuje za tretinu platu. Prekonávajúc ekonomické  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 8. august * 15. január 1842 Fitzroy, Austrália † 8. august 1909 Sydney, Austrália Svätá Mária od Kríža MacKillop sa narodila 15. januára 1842 v Austrálii, v oblasti, kde sa dnes rozprestiera Melbourne. Životné podmienky boli v prvej polovici 19. storočia ešte na desivo nízkom stupni rozvoja. Prevládala chudoba, osobitne v dedinských oblastiach, rozmáhala sa náboženská diskriminácia, situácia domorodých obyvateľov bola poľutovaniahodná, rozširovala sa nezamestnanosť a spojenie medzi oblasťami bolo mimoriadne sťažené. Cestovanie po dlhých trasách bolo iba pre tých zdatnejších a odvážnejších. Mnohí z prvých osídlencov mali nízke vzdelanie a boli katolíkmi írskeho pôvodu, a teda diskriminovaní,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 8. august * okolo r. 1170 Caleruega, Kastília, Španielsko † 6. august 1221 Bologna, Taliansko Význam mena: zasvätený Pánovi (lat.) Emblém: hviezda, pes, kniha, ľalia Patrón astronómov, krajčírov Sv. Dominik sa narodil okolo roku 1170 v starokastílskom meste Caleruega (Španielsko). Jeho rodičia Félix Guzmán a Jana z Azy boli podľa všetkého šľachticmi. Jeho matku si uctievame ako blahoslavenú. Jeho brat Antonio sa stal diecéznym kňazom, ďalší brat Mannes neskôr vstúpil do rádu dominikánov. Mannes je taktiež blahoslavený. Dominik sa od siedmeho do štrnásteho roku vzdelával pod tútorstvom matkinho brata kňaza, ktorý pôsobil v meste Gumiel d’Izan, čo nebolo ďaleko  [ Read More ]