Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 8. október * okolo 269 alebo 288 Antiochia, dnes Antakya, Turecko † 284 alebo 303 tamtiež Pomerne skromné životopisné údaje o tejto mučeníčke vieme z kázne, ktorú na jej počesť predniesol sv. Ján Zlatoústy. Podľa neho Pelágia pochádzala z bohatej rodiny v sýrskom veľkomeste Antiochii (dnes Antakya v Turecku). V čase prenasledovania kresťanov za cisára Numeriána (283-284), keď mala 15 rokov, antiochijský miestodržiteľ ju kázal priviesť. Pelágia prijala vojakov zdvorilo. Vedela však, že ju nečaká len boj o vieru, lež aj potupa jej panenstva. Preto požiadala ozbrojencov, aby jej dovolili prezliecť sa, žeby mohla dôstojne predstúpiť pred miestodržiteľa. Keď ju nechali, vybehla  [ Read More ]