Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 9. máj * okolo 290 Latopolis, dnes Esna, Egypt † asi 346 Pbow, dnes ruiny pri Fāw Qiblī, Egypt Sv. Pachomius sa narodil okolo roku 290 v Egypte. Ako dvadsaťročný bol povolaný slúžiť do cisárskeho vojska. V Tébach spoznal kresťanov. Utkvela mu v pamäti ich láskavosť a pochopenie voči vojakom a toto ho neskôr priviedlo k viere. Po tom, ako bol pokrstený, stal sa žiakom pustovníka Palemona. Viedli život v úplnej oddanosti Bohu. Dňom-nocou pracovali a modlili sa. Neskôr pocítil Pachomius v sebe volanie, aby vybudoval kláštor na brehu rieky Níl pri Tabennisi. Roku 318 mu pomohol Palemon na  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 9. máj * Anglicko † 112 Beatenberg pri jazere Thunersee, Švajčiarsko Význam mena: blažený Patrón Švajčiarska; proti rakovine a moru S identifikáciou sv. Beáta, ktorý pochádzal z Lungernu, býva niekedy problém, pretože 9. mája sa oslavuje ešte jeden svätec toho istého mena – sv. Beátus z Vendome. Podľa životopisu z roku 1511 sv. Beáta z Lungernu pokrstil apoštol sv. Barnabáš, keď sa na svojich apoštolských cestách dostal až do Anglicka. Po krste Beátus odišiel do Ríma, kde ho sv. apoštol Peter vysvätil za kňaza. Beátus potom odišiel z Ríma a prišiel až na územie dnešného Švajčiarska, kde hlásal  [ Read More ]

spomienka na sv. Beáta z Vendome sa v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 už nenachádza Svätý Sviatok: 9. máj 3. storočie Sv. Beátus bol misionárom, hlásal evanjelium na území dnešného Francúzska. Veľa ľudí sa na jeho kázanie obrátilo, najmä v starých mestách Garrone, Vendome, Laone a Nantese. Zomrel v Chevresson neďaleko Laonu. FacebookTwitterGoogle+E-mail