Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 9. október * 21. február 1801, Londýn, Anglicko, Spojené Kráľovstvo† 11. august 1890, Edgbaston, Birmingham, Anglicko, Spojené Kráľovstvo Z tieňa do pravdy „Navždy ma zbavili nemilosti.“ Takto odpovedal John Henry Newman, keď sa dozvedel, že 18. marca 1879, len pár týždňov po jeho 78. narodeninách, ho menovali za kardinála. Pápež Lev XIII. pri oznámení menovania povedal, že jeho úmyslom bolo „poctiť Cirkev poctením Newmana“. A táto dvojitá pocta trvá dodnes. Newmanovo meno je vážené. Jeho spisy sa neustále používajú. V septembri 2010 ho pápež Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného. Jeho vplyv na Druhý vatikánsky koncil bol taký významný, že biskup Christopher Butler z anglického Westminsteru ho  [ Read More ]