Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 5. máj * 18. júla 1911 v Łowęcice, Poľsko † 5. mája 1943 Drážďany, Nemecko Grzegorz Bolesław Frąckowiak sa narodil 18. júla 1911 v dedinke Łowęcice neďaleko Jarocina. Jeho rodičia Andrej a Žofia rod. Plončáková mali neveľké hospodárstvo, no rodina bola početná – deväť synov a tri dcéry (dve z nich v detstve zomreli). Boleslav bol ôsmym dieťaťom. Pokrstený bol vo farskom kostole v Cerkvici. Do základnej školy chodil vo Wojciechove, ale nechcel sa učiť po nemecky. V poľskej škole sa však učil dobre. Domácim prácam sa veľmi nevenoval, z čoho rodičia nemali veľkú radosť. Najradšej sa zaoberal prípravou  [ Read More ]

patrí do skupiny 108 blahoslavených poľských mučeníkov Blahoslavený Sviatok:  23. február * 22. apríl 1905 Chorzow Story, Poľsko † 23. február 1940 Poznań, Poľsko Páter Ľudovít Mzyk pochádzal z baníckej rodiny. Jeho otec, ktorý sa tiež volal Ľudovít, bol majstrom v bani „Prezident“ v Chorzove. Matka Františka, rodená Hadaszová, pochádzala z Bytkowa pri Katoviciach. Ľudovít bol piatym dieťaťom z deviatich súrodencov a narodil sa 22. apríla 1905. Rodina bola úprimne veriaca. Ľudovít bol od mladosti miništrantom. Zaujímal sa o problémy náboženstva a Cirkvi. Počas ľudových misií vo farnosti, ktoré viedol misionár z Nysy, zacítil pozvanie k misionárskemu povolaniu. Zdôveril sa rodičom,  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 8. december * 23. január 1898 Winów, Poľsko † 8. decembra 1942 Dachau, Nemecko Páter Alojzy Liguda, misionár verbista, sa narodil 23. januára 1898 v dedinke Winow v regióne Opole, v rodine Vojtecha a Rozálie, rodenej Przybyla, ako posledný zo siedmich detí. V úprimnej náboženskej a srdečnej atmosfére sa Alojz učil od matky skromnosti a tichému spĺňaniu každodenných povinností, od otca usilovnosti v práci, aktivite vo farskom živote – otec bol stálym organizátorom a vedúcim peších pútí do Wambierzyc a na Horu svätej Anny. Na základnej škole, ktorú začal ako šesťročný, vynikal Alojz bystrosťou, usilovnosťou a najlepšími známkami. Vychovaný  [ Read More ]