Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Ctihodný Sviatok: 12. jún * 24. marec 1943 Villamagna, Taliansko † 12. jún 1964 Rím, Taliansko   Nicola-D´Onofrio sa narodil 24. marca 1943 na malom statku vo Villamagna v Taliansku. Mal šťastné detstvo, ktoré nezahalil žiadny negatívny mrak. Chodil do školy, tešil sa z prvého svätého prijímania, trávil čas ako miništrant v kostole. Nič ho neodlišovalo od jeho rovesníkov. Bol inteligentný a usilovný, často až príliš vážny, ale inak ničím mimoriadny. Túžba po kňazstve sa v ňom prebudila veľmi skoro, v určitej miere ho ovplyvnil študent teológie z jeho rodného mesta a blízkosť k rodisku sv. Kamila. Usiloval sa o vstup do seminára kamiliánov  [ Read More ]