Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí Sviatok: 15. január † 1747–1748 Pápež Ján Pavol II. dňa 1. októbra 2000 zapísal do zoznamu svätých stodvadsiatich mučeníkov v Číne; z toho šesť bratov kazateľov španielskej národnosti. „Prvomučeníkom“ tejto krajiny sa stal František Fernández de Capilla, ktorého pápež sv. Pius X. dňa 2. mája 1909 vyhlásil za blahoslaveného. Narodil sa 15. augusta 1607 v kastílskom mestečku Bequerin de Campos (Palencia) v Španielsku. Vstúpil do dominikánskeho konventu vo Valladolide, pričom sa vždy vyznačoval tichosťou a poníženosťou. Za kňaza bol vysvätený v Manile roku 1632. Z apoštolskej lásky odišiel do Číny (1642), kde pôsobil. Tatári, ktorí vpadli do tejto oblasti,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 17. august * ca. 1185 Kamień Śląski, Nižné Poľsko † 15. august 1257 Krakov, Poľsko Tento dominikánsky svätec sa volal pôvodne Jakub, v ľudovej reči Jacko (poľsky: Święty Jacek alebo Jacek Odrowąż). Ale istý poľský životopisec v 14. stor. zmenil jeho meno na Jacinthus, aby mohol svojho hrdinu porovnávať s drahokamom hyacintom. Neskorší životopisci si neuvedomili túto slovnú hru a prevzali zidealizovanú podobu svätcovho mena Hyacint. Narodil sa niekedy koncom 12. stor. pravdepodobne v obci Kamieň pri Opoli v Sliezsku. Mal ešte aspoň jedného brata. Blahoslavení Česlav a Bronislava neboli jeho súrodenci, ako to chybne tvrdia niektoré životopisy. O jeho mladosti nevieme veľa. Údajne  [ Read More ]