Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

V beatifikačnom procese * 5. november 1911 Nižný Hrabovec, Rakúsko-Uhorsko † 18. september 1989 Prešov, ČSSR Pokorný, zbožný a učený redemptorista Ján Ivan Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci. V júni 1922 sa na sv. misiách v Nižnom Hrušove zoznámil s redemptoristami, ktorí ho prijali do juvenátu v Hlučíne na Morave. Tam sa potvrdilo, že je výborným a zbožným študentom a dokáže svoje nadanie zúročiť. Darilo sa mu v štúdiu cudzích jazykov, hlavne gréčtiny, francúzštiny a nemčiny. V lete 1928 vstúpil do noviciátu v Stropkove a rehoľné sľuby zložil 2. augusta 1929. V štúdiu filozofie a teológie  [ Read More ]