Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 26. október * 4. apríla 1859 v Miláno, Talianske kráľovstvo † 17. októbra 1902, Suna, Novara, Talianske kráľovstvo Narodil sa 4. apríla 1859 v Miláne, v mladosti vstúpil do 3. františkánskeho rádu. Stal sa profesorom rímskeho práva v Pavii, Mesine a Modene (1882). Dokázal podivuhodne spojiť múdrosť svätých s ľudskou vedou, vynikal svojimi spismi a náukou, bezúhonnými mravmi, zbožnou pokorou a chudobou v duchu, aj praktickou láskou k blížnym. Patril k najväčším učencom a vedcom svojej doby a napísal významné vedecké diela. Zomrel v meste Sona pri Gardskom jazere dňa 17. októbra 1902 a blahorečený bol 13. apríla 1947  [ Read More ]