Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. jún

Roky života: + 480

Pustovník a vyznávač, narodený blízko rieky Eufrat na území dnešného Iraku. Keď vizitoval mníšske komunity, počas cesty do Egypta bol Abrahám zajatý zbojníkmi a päť rokov ho držali ako otroka. Podarilo sa mu ujsť; odišiel do Gal, kde sa stal pustovníkom. Jeho svätosť sa stala známou, bol vysvätený za kňaza a stal sa opátom opátstva sv. Cyriaka.