Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. jún

* Perzia
† okolo 477

Sv. Abrahám sa narodil blízko rieky Eufrat v Perzii. O jeho mladosti nemáme presné záznamy. Vie sa, že počas prenasledovania kresťanov v Perzii za vlády dynastie Sasánovcov bol päť rokov v zajatí ako otrok. Podarilo sa mu ujsť; odišiel do Galie (dnešné Francúzsko) do kraja Auvergne. Pri meste Clermont (dnes Clermont-Ferrand) založil kláštor a postavil baziliku, zasvätenú sv. Kyriakovi.