Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 5. február

* okolo 235 ? Catania, Sicília, Taliansko
† 5. február okolo 251 tamtiež

Význam mena: dobrá, čnostná (gr.)

Atribúty: fakľa, sviečka, ľalia, palma, odrezané prsia na tácke

Patrónka hasičov, dojčiacich žien, pastierok, tkáčov, baníkov, zlievačov, zlatníkov, zvonárov, sklenárov, ľudí trpiacich hladom; pri neplodnosti, popáleninách, pri chorobách prsníkov, pri horúčke, požiari, hladomore, búrkach, zemetrasení a katastrofách; pri chorobách zvierat 

Giovanni Battista Tiepolo: Martýrium sv. Agáty s odrezanými prsiami, 1756. Gemäldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlín

Giovanni Battista Tiepolo: Martýrium sv. Agáty s odrezanými prsiami, 1756. Gemäldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlín

Úcta k sv. Agáte je veľmi živá už oddávna, od staroveku. Napriek tomu nemáme o nej dosť hodnoverných správ. Jestvuje síce tzv. Passio s. Agathae (Umučenie sv. Agáty), no jeho vznik sa datuje do 5. storočia, čo je asi 200 rokov od jej smrti. Preto nie všetky údaje sú presné.

Agáta žila v prvej polovici 3. storočia. Podľa legendy sa narodila v Catanii na Sicílii v zámožnej a nábožnej rodine okolo roku 235. Vychovávali ju zodpovedne a v bázni pred Bohom. Keďže bola krásna a bohatá, o nápadníkov nebola núdza. Zapáčila sa cisárskemu námestníkovi Quintiniánovi, ktorý prišiel do Catanie, aby bojoval proti kresťanom. Snažil sa ju prinútiť, aby s ním uzavrela manželstvo. No Agáta nesúhlasila. Dal ju na „prevýchovu“ k nemravným ženám. No ani to nepomohlo. Agáta sa zachovala čistá. Nato ju dal Quintinán natiahnuť na škripec a ukrutne ju mučil. Neľudský tyran jej dal odrezať prsia. Potom ju hodil do väzenia. Nedovolil nikomu, aby jej obviazali rany. Podľa legendy sa jej zjavil sv. Peter, ktorý jej rany zahojil. Na druhý deň, keď Agáta znovu nepristúpila na požiadavky pohana, dal ju obnažiť a jej telo trhať, váľať po črepinách a po žeravom uhlí. Pri tomto mučení Agáta zomrela. Stalo sa to pravdepodobne 5. februára 251. Jej telesné pozostatky sa nachádzajú v Catanii. Pápež sv. Damaz zložil na jej počesť hymnus a jej meno sa dostalo aj do Rímskeho kánona.