Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 5. február

* okolo 235 ? Catania, Sicília, Taliansko
† 5. február okolo 251 tamtiež

Význam mena: dobrá, čnostná (gr.)

Atribúty: fakľa, sviečka, ľalia, palma, odrezané prsia na tácke

Patrónka hasičov, dojčiacich žien, pastierok, tkáčov, baníkov, zlievačov, zlatníkov, zvonárov, sklenárov, ľudí trpiacich hladom; pri neplodnosti, popáleninách, pri chorobách prsníkov, pri horúčke, požiari, hladomore, búrkach, zemetrasení a katastrofách; pri chorobách zvierat 

Giovanni Battista Tiepolo: Martýrium sv. Agáty s odrezanými prsiami, 1756. Gemäldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlín

Giovanni Battista Tiepolo: Martýrium sv. Agáty s odrezanými prsiami, 1756. Gemäldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Berlín

Úcta k sv. Agáte je veľmi živá už oddávna, od staroveku. Napriek tomu nemáme o nej dosť hodnoverných správ. Jestvuje síce tzv. Passio s. Agathae (Umučenie sv. Agáty), no jeho vznik sa datuje do 5. storočia, čo je asi 200 rokov od jej smrti. Preto nie všetky údaje sú presné.

Svätá Agáta sa narodila v bohatej a vznešenej rodine na Sicílii. Bola vychovávaná v kresťanskej viere a vynikala neobyčajnou krásou. Ako 15-ročná dala sľub, že zostane pannou a svoj život zasvätí Ježišovi Kristovi. Pri obrade ju biskup zahalil do červeného závoja, ktorí nosili zasvätené dievčatá. V rokoch 250-251 panoval v Catanii prokonzul Quintianus, ktorý očarený jej krásou, začal sa o ňu uchádzať. Odmietla s ním vstúpiť do manželstva, preto ju za to udal ako kresťanku. Prikázal známej kupliarke Afrosii, aby Agátu zviedla k hriechu a odvrátila ju od jej viery. Po mesiaci márneho snaženia to kupliarka vzdala, pretože poznala, že by skôr obmäkčila kameň, než zlomila jej vieru a presvedčenie. Agátu opäť doviedli k súdu. Radili jej, aby zaprela svoju vieru a ušetrila si tak hrozné bolesti a mučenie. Agáta im odpovedala: „Železo a okovy ma pripútajú ešte pevnejšie ku Kristovi, oheň roznieti ešte viac moju lásku a blízka smrť vzbudí moju túžbu po ňom“; „Boh, môj pomocník a ochranca, bude mojím tešiteľom.“ Dali ju natiahnuť na škripec, zbičovať, trhať jej telo železnými hrebeňmi, odrezať prsia a páliť ohňom. V noci k nej Boh poslal svätého Petra a ten jej rany uzdravil. Po štyroch dňoch bola Agáta odvedená opäť pred sudcu. Keď ten videl, že je dokonale zdravá, obvinil ju z čarodejníctva a prehováral ju, nech sa vzdá Krista. Ona však vyznala: „Nikdy neodstúpim od Krista, ktorý ma uzdravil.“ Sudca ju nechal položiť na črepiny a žeravé uhlie, ale Boh jej pritom dodával silu. Zem sa otriasla a prizerajúci sa ľudia sa vzbúrili proti mučeniu Agáty. Zastrašený vladár dal polomŕtvu Agátu odniesť späť do žalára. Nemohla už ani pokľaknúť, ale naposledy sa modlila: „Bože môj, ďakujem Ti za všetko, že si ma miloval a posilňoval v utrpení, prosím prijmi ma teraz k sebe!“ Pri modlitbe zomrela.

Rok po jej smrti došlo k výbuchu sopky Etna a hrozilo, že mesto bude zničené. Zúfalí obyvatelia Catanie niesli proti láve Agátin závoj a žeravý prúd zmenil smer a obišiel mesto. Tento závoj sa dodnes v Catanii uchováva.

Neporušené telo sv. Agáty bolo prevezené do Konštantínopolu v 11. st. a neskôr vrátené na odpočinok do sicílskeho mesta Catania, do  katedrály sv. Agáty. Lebka svätice bola v 14.st oddelená od tela a bola uložená do strieborného relikviára. Relikvia je vyberaná iba jediný krát v roku, na jej sviatok a to 5. februára.

Každoročný festival, ktorý pripomína život sv. Agáty sa koná v Catanii, od 3. do 5. februára. Festival vrcholí veľkým celonočným sprievodom mestom, a zúčastňujú sa ho stovky tisíc obyvateľov.

O význame svätej Agáty svedčí i to, že pápež sv. Damaz zložil na jej počesť hymnus a jej meno sa ako jedna z mála žien dostalo aj do Rímskeho kánona.

Modlitba

Ó, sv. Agáta, ktorá si odmietla ponuky na sobáš od nechcených pytačov, a trpela bolesťami mučenia pre svoju oddanosť Pánovi, oslavujeme tvoju vieru, dôstojnosť a mučeníctvo. Chráň nás pred sexuálnym zneužitím a akýmkoľvek znesvätením. Uchráň nás od rakoviny prsníka a rôznych utrpení žien. Buď nám inšpiráciou pri prekonávaní nepriazne osudu. Ó, svätá Agáta, panna a mučeníčka, pomôž milostivo nám, ktorí si ctíme tvoju obetu a prihovor sa za nás. Amen. Svätá Agáta, oroduj za nás.