Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. máj

* 1226 Saludecio (Rimini), Taliansko
† 8. máj 1292 Monte Orciaro, Taliansko

Sv. Amato Ronconi

Sv. Amato Ronconi

Amato Ronconi sa narodil v Saludecio v roku 1226 ako druhý syn otcovi Felixovi z rodu Ronconi a matke Sante. Pretože sa veľmi skoro stal sirotou, svoju mladosť prežil s rodinou svojho brata. Amato sa už ako mladík rozhodol žiť podľa evanjelia v duchu františkánskej spirituality. Navštevoval malý kláštor, ktorý založil svätý František a ktorý sa nachádza na Monte Formosino medzi Castello di Montegridolfo a Mondaino. František z Assisi sa stal inšpiráciou pre jeho život pokánia a lásky a pretože ho chcel nasledovať zblízka, rozhodol sa byť súčasťou františkánskeho tretieho rádu. Žil so svojou sestrou Klárou v dome v Monte Orciaro, ktorý mu jeho starší brat Hieronym poskytol ako časť otcovho dedičstva. Jeho dom sa nachádzal pozdĺž cesty z Rimini cez Urbino do Ríma. Zmenili ho na dom pre mnohých pútnikov, ktorí požiadali o pohostinnosť. Amato ich ubytoval a dal im občerstvenie. Svoj život zasvätil práci na poliach, z ktorých podporoval dom pre pútnikov a chudobných. Ešte aj dnes, keď sa z tejto inštitúcie stal domov pre seniorov, naďalej sa realizuje duch lásky brata Amata pre chudobných a pútnikov. Amato podnikol aj dlhé púte. Išiel do Ríma a štyrikrát do Santiaga de Compostela.

Dňa 10. januára 1292 odovzdal brat Amato všetko, čo mal, a celé svoje vlastníctvo daroval mníchom svätého Benedikta, aby pokračovali v jeho práci. Zomrel vo svojej cele 8. mája 1292. Pius VI. ho blahorečil 17. marca 1776.

Dňa 23. novembra 2014 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne ho pápež František počas obradu kanonizácie zapísal do zoznamu svätých a stanovil, aby bol uctievaný v celej Cirkvi.

 

Preklad z taliančiny: ICLic. Ing. Ľudovít Frindt

Prevzaté z: Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu 1/2015