Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. september

* okolo 640 Atény, Grécko
† 1. september 720 (?) St-Gilles, Camargue, Francúzsko

Význam mena: nosič štítu (gr.)

Atribúty: šíp, laň

Patrón dojčiacich matiek, pastierov, poľovníkov, stroskotancov, lukostrelcov, žobrákov, malomocných; proti požiaru a suchu, búrkach a nešťastiach, v núdzi a samote, pri spovedi, pri epilepsii a duševných chorobách, pri neplodnosti

Sv. Egídius (Egid) sa narodil okolo roku 640 v Aténach v Grécku. Ako pustovník žil na území Francúzska, hlboko v lese. Podľa legendy ho navštevovala laň, ktorá ho živila svojím mliekom. Viackrát ju chceli uloviť poľovníci, no nepodarilo sa. Nakoniec sa vybral na lov sám kráľ. Laň ušla k pustovníkovi. Keď kráľ vystrelil šíp, zranil Egídia. Kráľ sa mu ospravedlňoval a ponúkol mu pomoc a peniaze. Egídius mu povedal, aby dal radšej tu v samote postaviť kláštor. Kráľ tak aj spravil, okolo roku 680 vznikol na tom mieste kláštor Saint Gilles, ktorý sa čoskoro zaplnil mníchmi. Egídius bol v ňom prvým opátom. Zomrel 1. septembra 720. Jeho hrob sa nachádza v kláštornom kostole. Je cieľom mnohých pútnikov. Patril k štrnástim pomocníkom v núdzi.