Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Štrnásť pomocníkov v núdzi bola skupina svätých uctievaná v stredoveku ako obzvlášť nápomocní svätí, ktorí pomáhali v bežných situáciách života. Existuje viacero obmien zoznamov mien svätých, ktorí medzi nich patrili. Najčastejšie sa spomínajú sv. Akácius, Barbora, Blažej, Katarína z Alexandrie, Krištof, Cyriacus, Dionýz z Paríža, Erazmus, Eustach, Juraj, Margaréta, Pantaleon, Vendelín a Július, niekedy aj sv. Vít, sv. Egídius atď. O všetkých sa však nevieme s istotou vyjadriť, či existovali. Tento kult zanikol po Druhom vatikánskom koncile (1969).