Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. júl

† okolo r. 250 ? Lýcia, dnešné Turecko

Význam mena: nesúci Krista (gr.)

Emblém: často sa zobrazuje ako obor s palicou v ruke, na chrbte nesie dieťa Ježiša

Patrón šoférov, cestujúcich, pútnikov, športovcov; pred búrkou, epidémiou

Sv. Krištof patrí medzi veľmi známych a populárnych svätých. Pred Druhým vatikánskym koncilom patril aj k tzv. Štrnástim pomocníkom v núdzi. O jeho živote a smrti nevieme však povedať nič určitého. Podľa legendy bol synom pohanského kráľa (v Kanaáne alebo v Arábii). Kráľova manželka bola však kresťankou. Vďaka jej modlitbám sa im narodil syn, ktorého pohanský kráľ nazval Offerus (Offro, Adokimus alebo Reprebus) a zasvätil ho pohanským bohom Apollovi a Machmetovi. Offerus sa vyznačoval veľkou silou a obrovskou postavou. Keď dospel, chcel slúžiť len tomu najmocnejšiemu, koho stretne. Slúžil teda mocnému kráľovi a potom aj satanovi. No zistil, že aj satan sa trasie pred krížom. Hľadal teda ďalej a našiel istého pustovníka (Babylasa), ktorý mu povedal o Bohu a naučil ho základným pravdám viery. Krištof sa dal pokrstiť. Ako svoju úlohu a Božiu vôľu pre seba považoval pomáhať ľuďom dostať sa na druhý breh prudkej rieky. Jeden deň sa stalo, že prišlo dieťa, ktoré chcelo ísť tiež na druhý breh. Krištof ho teda vzal na plecia a niesol. Dieťa však bolo každým krokom ťažšie a ťažšie. Krištofovi sa zdalo, akoby niesol celý svet na svojich ramenách. Dieťa sa mu predstavilo ako Spasiteľ celého sveta a kázalo mu, aby zapichol svoju palicu do zeme na brehu rieky. Krištof tak urobil a do druhého dňa palica zapustila korene a vyrástla z nej nádherná palma. Veľa ľudí sa vďaka tomuto zázraku obrátilo. Tamojší kráľ sa na to nahneval, nechal Krištofa zavrieť do väzenia a neskôr ho dal sťať.

Potiaľto grécka legenda, ktorá vznikla azda v 6. storočí. V polovici 9. storočia sa už šírila aj na území Francúzska. Sv. Krištof však skutočne jestvoval, bol mučeníkom, ako dosvedčujú viacerí historici a svätci vo svojich dielach. Žil v Lýcii (dnešné Turecko). Zomrel zrejme za cisára Décia. Je patrónom mnohých chrámov a kláštorov.