Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 20. júl

* Antiochia v Pizídii, dnes ruiny pri Yalvaç, Turecko
† 305 tamtiež (?)

Atribúty: malý kríž, drak na reťazi, fakľa, hrebeň

Patrónka farmárov, pastierov, panien, zdravotných sestier, dievčat, žien v práci, neplodných žien; pri pôrodných ťažkostiach, pri ochoreniach pleti

Guercino (1591 - 1666): Margaréta bojuje s krížom proti drakovi, Bazilika S. Pietro in Vincoli v Ríme

Guercino (1591 – 1666): Margaréta bojuje s krížom proti drakovi, Bazilika S. Pietro in Vincoli v Ríme

Životný príbeh panny a mučenice Margaréty nie je možné do detailov rekonštruovať. Bola zrejme dcérou pohanského kňaza. Matka jej zomrela, keď mala asi päť rokov. Vychovávala ju istá zbožná žena, ktorá ju viedla ku kresťanstvu. Sama sa zasvätila Bohu a chcela žiť ako panna. Keď sa to dozvedel jej otec, zriekol sa jej a nechcel ju viac vidieť.

Margaréta bola krásnou mladou dievčinou. Pásavala ovce svojej vychovávateľky. Všimol si ju rímsky prefekt Olybrius. Chcel, aby sa stala jeho ženou. Ona ho odmietala. Keď sa dozvedel, že je kresťankou, rozhnevaný ju dal zatknúť a vyzval ju, aby sa klaňala pohanským bohom. Keď to odmietla, dal ju mučiť. Železným hrebeňom jej trhali telo, fakľami ju opaľovali a potom ju vrhli do väzenia. Po mučení sa jej rany zázračne hojili. Znova a znova ju mučili. Vo väzení sa jej zjavil diabol v podobe draka a zvíjal sa okolo nej, aby ju pohltil. Ona ho krížom zahnala. Keď ľudia videli jej mučeníctvo a zázraky, mnohí sa obrátili a dali sa pokrstiť. Nakoniec ju dal prefekt sťať.

Margaréta oddávna patrila medzi 14 pomocníkov v núdzi. Podľa tradície sa zjavovala sv. Jane z Arcu a povzbudzovala ju v boji.