Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. február

* 2. pol. 3. stor. Sebaste, dnes Sivas, Turecko
† okolo 316 (?) tamtiež

Atribúty: prekrížené sviečky, kniha, prasačia hlava

Patrón otorinolaryngolóv (ušných, nosových a krčných lekárov), muzikantov na dychové nástroje, obchodníkov s vlnou, krajčírov, obuvníkov, klobučníkov, tkáčov, garbiarov, pekárov, mlynárov, murárov, štukatérov, kamenárov, výrobcov mydla, voskárov, nočných strážcov; domácich zvierat; pre dobrú spoveď; proti bolestiam hrdla, kašľu, proti ochoreniam hrtanu, proti záškrtu, proti ochoreniam močového mechúra, pri nadúvanie, krvácaní, pri vredoch, kolike, pri bolestiach zubov, pri more

Sv. Blažej, grécka ikona

Sv. Blažej, grécka ikona

Život sv. Blažeja bol opísaný veľmi neskoro po jeho smrti. Je to napísané skôr formou legendy, fakty sú teda nezaručené. Podľa nej bol Blažej nielen biskupom v Sebaste v Arménsku (dnes Sivas v Turecku), ale aj lekárom. Spoluvládcovia cisára Konštantína, ktorý dal kresťanom slobodu, ju nerešpektovali a prenasledovali kresťanov ďalej. Kvôli tomu sa aj biskup Blažej utiahol skalnej jaskyne. Legenda hovorí, že keď poľovníci usporiadali lov, zvieratá utekali jedným smerom, a to práve k jaskyni biskupa Blažeja, ktorý tam žil ako pustovník, jedinou spoločnosťou mu boli zvieratá. Poľovníci ho takto objavili a udali. Vladár vydal rozkaz, aby ho priviedli pred súd. Námestník Agrikolas ho vyzval, aby obetoval modlám. Keď to nespravil, sudca ho dal priviazať k stĺpu a bičovať. Potom ho odvliekli do väzenia a v r. 316 odsúdili na smrť.

Nezaručená povesť rozpráva, že jedna vdova s plačom priniesla k Blažejovi svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa vrúcne pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil. Po jeho smrti sa tiež diali zázraky uzdravenia. Vyvinula s tradícia, že na sviatok sv. Blažeja (3. februára) sa udeľuje požehnanie sv. Blažeja – požehnanie hrdla. Sv. Blažej patril medzi štrnástich pomocníkov v núdzi. Je veľmi uctievaný. Len v samotnom Ríme je päť kostolov zasvätených práve jemu.