Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 8. máj

* Kapadócia, Turecko
† okolo 303 Byzancia, dnes Istanbul, Turecko

Atribúty: odev vojaka, tŕňová koruna, meč alebo kopija alebo sekera

Patrón vojakov, v nebezpečenstve smrti, pri bolestiach hlavy, v bezvýchodiskových situáciách

Sv. Akácius pochádzal z Kapadócie. Slúžil ako vojak v cisárskej armáde v Trácii. Keď sa zistilo, že je kresťan, zatkli ho a kruto mučili. Odvliekli ho do Byzancie, kde ho sťali.

V tradícii sa vyskytuje niekoľko mučeníkov s týmto menom. Takisto viacero kostolov má za patróna práve sv. Akácia. Sv. Akácius patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi.