Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

francúzska podoba mena Dionýz: Denis

Svätí

Sviatok: 9. október

† po 250 Lutecia Parisiorum, dnes Paríž, Francúzsko

Atribúty sv. Dionýza: palma, biskupská berla; zobrazuje sa aj s mečom a nesúci vlastnú sťatú hlavu

Patrón Paríža, Francúzska; člnkárov; proti bolestiam hlavy, besnote, uhryznutí psom, syfilisu

Zmienky o troch mučeníkoch, ktorí zomreli okolo roku 258, pochádzajú z 5.-6. storočia, takisto ako aj Život sv. Genovévy, v ktorom sa píše, že Genovéva dala okolo roku 475 v Paríži postaviť kostol sv. Dionýza. Ďalšia zmienka o Dionýzovi a spoločníkoch sa nachádza v spisoch sv. Gregora z Tours. Najznámejší z nich je práve sv. Dionýz. Narodil sa a vyrastal v Taliansku. Okolo roku 250 ho pápež Klement poslal ako misionára spolu s inými biskupmi do Galie (dnešné Francúzsko). Za svoje sídlo si zvolil ostrov na rieke Seine, blízko mesta Lutetia Parisorium (dnešné hlavné mesto Francúzska Paríž). Preto sa Dionýz niekedy uvádza aj ako prvý biskup Paríža a apoštol Francúzska. Kvôli jeho činnosti ho spolu s Rustikom a Eleuterom zajali. V neskorších spisoch sa uvádza, že to boli jeden z jeho kňazov a diakon, ale nie je to isté. Nemáme o nich ďalšie informácie. Po dlhom väzení a niekoľkých zrušených rozsudkoch smrti ich predsa len definitívne odsúdili a sťali. Ich telá hodili do rieky Seiny. Telo sv. Dionýza neskôr kresťania z vody vytiahli a pochovali. Nad jeho hrobom postavili kaplnku. Neskôr tu vzniklo opátstvo sv. Dionýza. V 9. storočí sa príbeh sv. Dionýza začal zamieňať so životom sv. Dionýza Areopagitu a Pseudo-Dionýza, až neskôr po dôkladnom skúmaní ich životopisy od seba oddelili a Cirkev ich začala uctievať nezávisle od seba.