Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 27. december

† december 399 Rím

Atribúty: zobrazuje sa v kajúcom rúchu a v modlitbe

Patrónka zdravotných sestier

Fabiola bola bohatá rímska aristokratka zo slávnej rodiny Fabiovcov. Istý čas bola členkou spoločenstva, ktoré v Ríme založil sv. Hieronym. Odtiaľ však odišla. Rozviedla sa so svojím manželom pre jeho nemravný život a následne sa znovu vydala. Bolo to síce podľa svetských pravidiel, ale proti pravidlám Cirkvi. Jej druhý manžel po nejakom čase zomrel. Fabiola v tom videla Božie napomenutie a sama sa dala na pokánie. Vrátila sa do Cirkvi, oplakala svoje hriechy a rozhodla sa pre dobročinnosť. Predala svoje majetky a z peňazí podporovala chudobných, chorých, kňazov, kláštory a kostoly.

Vykonala si púť do Svätej Zeme, kde navštívila Hieronyma. Nejaký čas žila v kláštore, ktorý založila sv. Paula Rímska. Tam študovala Sväté Písmo a snažila sa porozumieť Božiemu Slovu. Späť do Ríma sa vrátila v roku 395.  V tom čase ohrozoval ľudí vpád Hunov a tiež vnútrocirkevné spory. Fabiola dala podnet vybudovať v Porto (dnes Ostia antica) dom pre pútnikov, ktorí ochoreli. Sama sa o chorých aj starala. Zostala v čulej korešpondencii so sv. Hieronymom. Zomrela chudobná, „chválená kresťanmi, obdivovaná pohanmi, oplakávaná chudobnými“. Jej život opísal vo svojich spisoch sv. Hieronym.