Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 26. január

* 347 Rím
† 26. január 406 Betlehem, Izrael

Patrónka vdov

Francisco de Zurbarán: Paula a Eustochia s Hieronymom, okolo 1640-1650, National Gallery of Art, Washington

Francisco de Zurbarán: Paula a Eustochia s Hieronymom, okolo 1640-1650, National Gallery of Art, Washington

Sv. Paula Rímska sa narodila v Ríme 5. mája 347. Vydala sa za Toxocia, s ktorým mali päť detí, medzi nimi sv. Blesillu a sv. Eustochiu. Žili v blahobyte. Pokladali ich za šťastnú rodinu. V roku 379 však Toxocius zomrel, čo spôsobilo obrat v živote Pauly. Rozhodla žiť vo veľkej prísnosti a v slobode od svetských vecí. Začala sa venovať chudobným. V roku 382 sa vďaka sv. Epifániovi a Pavlínovi z Antiochie stretla so sv. Hieronymom, s ktorým potom úzko spolupracovala. V roku 384 zomrela jej dcéra Blesilla. To ju hlboko zasiahlo. V roku 385 sa rozhodla opustiť Rím. Nasledovala sv. Hieronyma do Svätej zeme. Usadila sa v Betleheme, kde žila pod jeho duchovným vedením. Spolu s dcérou Eustochiou založili ubytovňu pre cestujúcich, neskôr aj mužský a ženský kláštor. Bola najbližšou spolupracovníčkou sv. Hieronymovi, pomáhala mu v jeho preklade s Bibliou, starala sa o neho. Zomrela 26. januára 406 v Betleheme. Je patrónkou vdov.