Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Gall, Gallus, Gallo, Gallech, Havel

Svätý

Sviatok: 16. október

* okolo 550 Írsko (?)
† 16. október 640 (?) Arbon, Švajčiarsko

Sv. Gál sa narodil v Írsku v druhej polovici 6. storočia. Bol žiakom sv. Kolumbána. Spolu aj s inými nasledovníkmi odišli do Bretónska (Francúzsko). Gál sa zaoberal hlavne štúdiom Sv. Písma. Pomáhal pri zakladaní opátstva v Luxeuil. V roku 610 však musel sv. Kolumbán odísť do vyhnanstva. Gál ho nasledoval. Spolu odišli na územie dnešného Rakúska (Bregenz) a Švajčiarska. Kolumbán potom šiel ďalej až do Talianska, Gál však zostal vo Švajčiarsku a žil ako eremita pri rieke Steinach. Dodnes tam stojí opátstvo sv. Gála. Dvakrát mu ponúkli biskupský stolec a opátstvo v Luxeuil. Gál však po tom netúžil a vždy to odmietol. Zomrel niekedy medzi rokom 630 a 645. Jeho kult je stále živý najmä vo Švajčiarsku.