Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. november

* okolo 542 Leinster (historická provincia), Írsko
† 23. november 615 (?) Bobbio, Taliansko

Význam mena: holub (lat.)

Atribúty: medveď, slnko; vyobrazuje sa ako pútnik a žehnajúci

Patrón psychicky chorých, pred povodňami; Írska, Bobbia

Sv. Kolumbán mal podľa tradície iba 20 rokov, keď proti vôli svojich rodičov vstúpil do kláštora Bangore (severovýchodne od Belfastu, Severné Írsko). Tu na neho mal vplyv tamojší opát sv. Comgall, ktorý bol známy svojím asketickým a svätým životom. V tomto kláštore zostal Kolumbán 30 rokov, pôsobil tu ako učiteľ. Zároveň založil kláštory v Durrow (stredné Írsko) a Kells (severozápadne od Dublinu). Okolo roku 591 podľa vzoru sv. Kolumbána Staršieho odišiel s dvanástimi spoločníkmi na misie najprv do Bretónska (západné Francúzsko) a potom do pohoria Vogézy na východe Francúzska. Tu tiež založil niekoľko kláštorov – Annegray (dnes La Voivre), Luxeuil (dnes Luxeuil-les-Bains) a Fontanas (dnes Fontaine-les-Luxeuil). Pre kláštory napísal pravidlá, ktoré sa vyznačovali prísnosťou. Mnísi sa modlili a pracovali ako roľníci, umelci a kazatelia. Neskôr kláštory prijali miernejšiu benediktínsku regulu.

Kolumbán sa usiloval, aby jeho kláštory neboli pod vplyvom francúzskych biskupov. V roku 602 to vyvrcholilo spormi a nedorozumeniami. Kompromis a zmier sprostredkoval až zásah pápeža Gregora Veľkého. Kolumbán kritizoval aj burgundského kráľa Teodericha II. pre jeho nemorálny život. Keďže odmietol dať požehnanie jeho nemanželským synom, kráľ ho z Burgundska vykázal.

Kolumbán v roku 610 odišiel spolu so svojím spoločníkom sv. Gálom do Bregenzu k Bodamskému jazeru. Tam síce už bolo kresťanstvo rozšírené, no ľudia sa vracali späť k pohanstvu. Kolumbán tam pobudol dva roky a vyvinul veľké úsilie, aby kresťanstvo znova ožilo. Sv. Gál tam ostal pôsobiť aj naďalej, no Kolumbán sa v roku 613 pobral ďalej do Talianska. V meste Bobbio založil kláštor, kde potom pôsobil ako opát. Tu aj zomrel.

Po Kolumbánovi sa nám zachoval 6 listov, 13 pojednaní na rôzne témy, 5 básní, dve kláštorné reguly, návod na konanie pokánia. Jeho život opísal jeho žiak mních Jonáš z Bobbia a tiež aj sv. Gál.