Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

rodným menom Crimthann Cenél Conaill

Svätý

Sviatok: 9. jún

* 7. december 521 (?) Gartan (pri dnešnom Church Hill?), Írsko
† 9. jún 597 Iona, Škótsko

Význam mena: holubica (lat.)

Atribúty: vyobrazuje sa ako benediktínsky mních, hoci ním nebol

Patrón írskych básnikov, pred požiarmi, bleskami a návalmi myší a potkanov

Sv. Kolumbán Starší

Sv. Kolumbán Starší

Crimthann sa narodil vo váženej šľachtickej rodine Cenél Conaill. Dostal veľmi dobré vzdelanie. Študoval u sv. Finiana z Clonardu. Stal sa kňazom a mníchom. Založil viacero kláštorov v Írsku. Okrem toho mal umelecké a básnické nadanie. Roku 563 sa spolu s dvanástimi spoločníkmi vybral „do neznáma“ šíriť vieru. Ocitol sa v Škótsku. Na ostrove Iona (Hy) založil centrum vzdelávania, čo malo významný vplyv na neskoršie pokresťančenie národa Piktov, ktorý vtedy obýval časť škótskeho územia, a Anglosasov v Northumbrii. Významne mu v tom pomohol kráľ Conall mac Comgall, panovník Dál Riaty, ktorý mu dal ostrov Iona do daru.

Kolumbán sa usiloval žiť ako „pútnik pre Krista“, preto aj odišiel do zahraničia na misie. Dostal sa preto pravdepodobne do sporu so svojou rodinou. Napriek tomu si udržiaval stále kontakt aj s nimi a so svojou vlasťou. Kláštory, ktoré založil, mali rozhodujúci vplyv na ďalšie zakladanie kláštorov na území Anglicka a Severného Írska. Snažil sa, aby mnísi viedli asketický život a zároveň sa vzdelávali. Popritom bol stále opátom v materskom kláštore na Ione.

Jeho význam bol zjavný aj v politickom živote. Nástupcu Conalla mac Comgalla pomazal za kráľa. Mal veľmi dobré organizačné schopnosti. Jeho život je opradený mnohými legendami. Hovorí sa o zázrakoch uzdravenia, ktoré vykonal, o jeho láske k prírode, o vtipe a dôvtipe, ktorým oplýval. Nesporne mal veľký vplyv na pokresťančenie dnešných území Škótska, Severného Írska, ale aj Anglicka. Podľa tradície zomrel v kostole na Ione krátko pred začiatkom rannej sv. omše. Pochovali ho v kláštore na Ione. Úcta k nemu sa rýchlo šírila v Írsku, Škótsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku a po celej Európe.