Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 13. január

* okolo 315 Pictavium, dnes Poitiers (?), Francúzsko
† zač. januára 367 (?) tamtiež

Atribúty: biskupské symboly, had, drak

Patrón detí; pri uštipnutí hadom

Sv. Hilár sa narodil okolo roku 315 v Poitiers vo Francúzsku. Jeho predkovia boli bohatí galskí šľachtici. Hoci boli pohania, Hilár si zachoval čistotu srdca, žil poctivým životom, veľa študoval, najmä filozofiu, rečníctvo a poéziu. Neskôr začal aj vyučovať. Postupne však začal uvažovať nad životom a jeho zmyslom. Začal čítať Sväté písmo. Stal sa kresťanom, takisto aj jeho žena a dcéra sv. Abra.

Keď okolo roku 350 zomrel poitiersky biskup, kňazi a ľudia si jednohlasne zvolili Hilára za svojho biskupa, aj napriek tomu, že bol laik. Sprvoti to nechcel prijať, ale potom sa predsa rozhodol zanechať rodinu a naplno sa venovať tomuto poslaniu. Stalo sa to za panovania Konštancia, syna cisára Konštantína. V tom čase sa veľmi rozšíril arianizmus, ktorý popieral božstvo Ježiša Krista. Hilár sa zo všetkých síl snažil tento blud potlačiť. Konštancius plne podporoval arianizmus a keďže Hilár napomenul aj jeho, poslali ho do vyhnanstva do Frýgie v Malej Ázii. No aj odtiaľ listami povzbudzoval svojich veriacich, aj svojej dcére Abre písal, aby zostala verná Kristovi. V roku 359 ho donútili ísť do Seleucie na snem, ktorý sa tam mal konať. Avšak vznikla tam roztržka medzi ariánmi a pravovernými. Spolu išli k cisárovi do Konštantínopolu, aby ich rozsúdil. Hilár sa však stal veľmi nepohodlným pre svoju neoblomnosť, odhodlanosť a výrečnosť, s akou bojoval proti ariánom. Cisár ho teda poslal naspäť do Galie. V roku 360 sa teda vrátil do Poitiers. Tam ho s nadšením privítali. Jeho dcéra Abra sa tiež veľmi tešila s otcovho návratu. Nežila však dlho, zomrela ako 17-ročná. Je tiež zapísaná do zoznamu svätých. Vďaka Hilárovi našiel cestu k Bohu aj sv. Martin.

Hilára však čakala doma robota. Bolo cítiť pozostatky ariánskeho bludu. Keď sa mu to podarilo odstrániť, odišiel do Talianska, aby aj tam apoštoloval. Narazil však na ariánskeho biskupa Auxencia z Milána, ktorý ho obvinil u cisára z narúšania pokoja. A tak sa Hilár musel vrátiť do Galie. Horlivo sa venoval pastorácii. Napísal aj viacero spisov na obranu katolíckeho učenia. Zomrel 13. januára 366. Pochovali ho v katedrále sv. Jána a Pavla v Poitiers. Dnes je táto katedrála zasvätená práve jemu.

Pre jeho smelosť a odvahu ho nazývali „Atanázom Západu“. Skutočne sa mu aj podobá pevnosťou vo viere, v bojoch proti ariánom, v prenasledovaniach a vyhnanstve pre pravdu. Pápež Pius IX. ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi.