Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Abru nenachádza

Svätý

Sviatok: 12. december

* 342 Poitiers, Francúzsko
† 360 tamtiež

Panna, dcéra svätého Hilára z Poitiers, narodila sa predtým, než sa stal biskupom. O Abre je známe len veľmi málo – zasvätila svoj život ako panna a pracovala medzi kresťanmi v Poitiers, v dnešnom Francúzsku. Zomrela vo veku osemnásť rokov.