Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. apríl

† 304 Rím, Taliansko

Pontifikát: 296 – 304

Význam mena: narodený v marci (z lat.)

Sv. Marcelín bol pápežom v rokoch 296-304. Niekedy sa zvykne zamieňať s pápežom sv. Marcelom I., ktorý sa však stal pápežom až po ňom. Marcelín prebral pápežský úrad po svojom predchodcovi sv. Kajovi. Boli to pokojné časy, kresťania mali slobodu. Marcelín sa usiloval o zlepšenie vzťahov s prozelytmi. Staral sa chudobných. Tradícia o ňom hovorí ako o zbožnom, chudobnom a čistom mužovi. Pokojné časy však netrvali dlho. Spoluvladár Galérius na stretnutí v Nikomédii ovplyvnil Diokleciána, aby sa vrátil k pohanstvu. Dňa 23. februára 303 dal vypáliť kostol v Nikomédii. Niektorí kresťania však nato zapálili budovu vládneho paláca. Cisárske vojská potom zničili takmer všetko. Na smrť poslali tisícky kresťanov. Pápeža Marcelína sťali v roku 304. Jeho telo pochovali na cintoríne sv. Priscilly vedľa mučeníka sv. Krescencia.

O pápežovi Marcelínovi sa vyskytli krivé obvinenie, že obetoval pohanským bohom. Útočil na neho najmä africký biskup Petillianus a bludári donatisti. Hovorili o ňom, že na tajnej synode biskupov sa mal zodpovedať zo svojej apostázy. Dva dni zapieral a na tretí deň sa priznal. Obvinenia však boli nepodložené, synoda sa nikdy nekonala.