Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. apríl

* Salona, Dalmácia, dnes Solin v Chorvátsku
† 22. apríl 296 Rím, Taliansko

Pontifikát: 283 – 296

Význam mena: šťastný, veselý (lat.)

Sv. Kajus sa stal pápežom koncom roka 283. Tento úrad zastával až do roku 296, kedy zomrel. Pochovali ho v kaplnke pápežov v Kalixtových katakombách. Bol pápežom v pokojných časoch pred posledným veľkým prenasledovaním kresťanov za cisára Diokleciána. O jeho živote a pontifikáte nevieme nič iné. Niekedy sa uvádza aj ako mučeník.