Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

tiež: Mária Salome

Svätá

Sviatok: 24. apríl

† 1. stor. Izrael alebo Saintes-Maries-de-la-Mer, Camargue, Francúzsko, alebo Veroli, južné Taliansko ?

Atribút: olej na pomazanie

Jedna z troch Márií, ktoré pomáhali Kristovi. Bola matkou sv. Jakuba a sv. Jána Zebedejových. Patrila medzi Ježišových učeníkov. Počúvala ho už pri jeho kázaní v Galilei. Bola svedkom ukrižovania a bola medzi ženami, ktoré prišli k hrobu v deň Vzkriesenia, aby pomazali jeho telo (Mk 16,1-8). To však už nenašli, pretože Ježiš vstal zmŕtvych.

Podľa jednej tradície Salome spolu s Máriou Kleopasovou a ďalšími kresťanmi počas prenasledovania naložili na loď a nechali ich bez plachty a bez vesiel na mori napospas záhube. Loď sa zázračne dostala k francúzskym brehom, kde potom Salome a ostatní ohlasovali vieru. Tu je jej kult stále živý a konajú sa tu aj púte. Podľa inej tradície sa Salome dostala do Veroli v južnom Taliansku, kde ohlasovala vieru.