Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 27. december

* Betsaida, dnes pahorok Et-Tell pri Ad Dardara, Sýria
† okolo 101 (?) Efez, dnes ruiny pri meste Selçuk, Turecko (?)

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Atribúty: orol, kalich s hadom, nádoba s olejom, kniha

Patrón sochárov, maliarov, tlačiarov, výrobcov papiera, kníhviazačov, kníhkupcov, spisovateľov, úradníkov, notárov, teológov, vinárov, mäsiarov, sedlárov, sklenárov, rytcov, výrobcov sviečok a prútených vecí; pre dobrú úrodu, pred krupobitím, otravou, popáleninanmi, epilepsiou

Sv. Ján apoštol, grécka ikona

Sv. Ján apoštol, grécka ikona

Sv. Ján bol najmladším spomedzi apoštolov. Bol synom Zebedeja a bratom Jakuba s prímením Starší. Bol učeníkom, „ktorého Ježiš miloval“. Narodil sa pravdepodobne v Betsaide. Jeho otec bol rybárom, zrejme zámožnejšie situovaným, pretože zamestnával viacerých ľudí. Keď Ježiš povolal Jakuba a Jána, oni hneď zanechali všetko a šli za ním. Počas svojho pôsobenia ich Kristus nazval „Synovia hromu“, kvôli tomu, že chceli zoslať oheň z neba na dedinčanov, ktorí ich neprijali. Ich matka raz prosila Ježiša, aby mohli oni dvaja sedieť v Božom kráľovstve po pravici a ľavici Boha. Ján bol jediným učeníkom, ktorý zostal s Ježišom až do poslednej chvíle jeho života tu na zemi. Jemu zveril Pán svoju Matku. Podľa tradície sa po vzkriesení Ján usadil v Efeze aj s Máriou, Ježišovou Matkou. Napísal štvrté evanjelium, tri listy a Apokalypsu (Zjavenie apoštola Jána). Založil viacero prvokresťanských spoločenstiev v Malej Ázii. Ako jediný z apoštolov nezomrel mučeníckou smrťou, hoci ho na rozkaz cisára Domiciána hodili do suda s vriacim olejom. Potom musel odísť do vyhnanstva na ostrov Patmos. Zomrel až okolo roku 100 v Efeze vo vysokom veku. Je patrónom Malej Ázie.