Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 4. november

† asi 4. storočie

Sv. Nikander bol biskupom v Myre v Lýcii (Malá Ázia) a Hermas tam pôsobil ako kňaz. Obaja boli umučení pre vieru.