Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 3. november

* okolo 520 Rím ?, Subiaco ?, Sicília ?, Taliansko
† okolo 592 Rím

Význam mena: obyvateľka lesov (lat.)

Svätá Silvia bola matkou sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Narodila sa okolo roku 520 podľa niektorých v Ríme, podľa iných v Subiacu či dokonca na Sicílii v jednoduchej rodine. Keď mala asi 18 rokov, vydala sa za muža menom Gordiano (Jordán), ktorého si tiež uctievame ako svätého. Nevieme, koľko mali spolu detí, vieme iba o sv. Gregorovi Veľkom, pápežovi, a o tom, že mali ešte jedného syna, avšak pre nás neznámeho mena. Silvia sa usilovala žiť príkladným kresťanským životom. Do ich rodiny patrili ženy, sestry jej manžela, Tersilia a Emiliana (Amelia), ktoré jej v tom išli príkladom, samé žili svätým životom. Gordiano bol bezúhonným mužom, zastával funkciu senátora, bol kresťanom. Silvia dokázala spojiť pokoj v rodine s radikálnym životom podľa evanjelia. Vďaka nej dostal jej syn Gregor dobré kresťanské základy. Keď sa stal dospelým, rozhodol sa ísť v šľapajach svojho otca. Zastával rôzne svetské funkcie. No otec asi roku 573 zomrel a v Gregorovi definitívne dozrelo rozhodnutie pre duchovný život. Utiahol sa, stal sa diakonom. Jeho mama Silvia, zrejme tiež pod vplyvom týchto udalostí – smrti manžela a synovým vstupom do kláštora – sa tiež utiahla a žila v kláštore neďaleko baziliky sv. Pavla za hradbami. Zomrela pravdepodobne po roku 590, kedy bol jej syn zvolený za pápeža.