Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. september

1. storočie

Význam mena: Boh si spomenul (hebr.)

Zachariáš je známy z Biblie, najmä z Lukášovho evanjelia. Bol otcom sv. Jána Krstiteľa. Bol kňazom v jeruzalemskom chráme. Jeho manželka sa volala Alžbeta, bola tetou Panny Márie. Počas obety v chráme sa zjavil Zachariášovi anjel Gabriel, ktorý mu zvestoval, že jeho manželka Alžbeta porodí syna napriek svojmu vysokému veku. Majú mu dať meno Ján. Zachariáš však neveril, preto onemel a pravdepodobne stratil aj sluch až do narodenia Jána Krstiteľa. Tradícia spomína, že Zachariáš bol zavraždený v chráme, keď odmietol povedať kráľovi Herodesovi, kde by mohol nájsť Jána Krstiteľa.