Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 23. september

† zač. 1. stor.

Význam mena: Boh pridal, rozhojnil (hebr.)

Giotto di Bondone: Stretnutie Márie a Alžbety, 1306, freska v kaplnke Scrovegni v Padove

Giotto di Bondone: Stretnutie Márie a Alžbety, 1306, freska v kaplnke Scrovegni v Padove

Sv. Alžbeta je nám známa najmä z Lukášovho evanjelia. Pochádzala z Áronovho kňazského rodu. Bola ženou židovského kňaza sv. Zachariáša. Boli už v staršom veku, keď sa im narodil prvý a jediný syn Ján Krstiteľ, ktorý pripravil cestu Božiemu synovi Ježišovi Kristovi. Jeho narodenie oznámil archanjel Gabriel Zachariášovi, keď konal v jeruzalemskom chráme obetu (Lk 1,5-20). O šesť mesiacov prišiel ten istý archanjel do Nazaretu k Panne Márii, ktorej oznámil, že sa stane matkou Ježiša Krista. Mária potom išla navštíviť svoju tetu Alžbetu do Ein Keremu pri Jeruzaleme. Túto udalosť si pripomíname osobitným sviatkom Návštevy Panny Márie.