Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 24. august 1. storočie Svätý apoštol Bartolomej je podľa tradície totožný s človekom menom Natanael, ktorý sa spomína v 1. kapitole Jánovho evanjelia. K Ježišovi sa dostal vďaka apoštolovi Filipovi, ktorý ho zavolal. Spočiatku mal voči nemu predsudky, spýtal sa, či môže byť z Nazareta niečo dobré, no pri stretnutí s Ježišom sa okamžite rozhodol nasledovať ho. Viac o jeho živote sa nachádza pod menom sv. Bartolomej. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 24. august * začiatok 1. stor. Kána Galilejská, Izrael † okolo 51 (?) Arménsko (?) Význam mena: syn Tolomaia; syn vyorávača brázd, syn silného muža (aram.) Atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža O sv. Bartolomejovi vieme s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v Novom zákone – v evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Patril medzi Dvanástich apoštolov. Jeho meno znamená „syn Tolomaia“. Všeobecne sa pokladá za Natanaela, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu a o ktorom sa hovorí, že je z Kány Galilejskej. Ježiš o ňom povedal: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Prekvapený Natanael sa opýtal Ježiša:  [ Read More ]