Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 24. august

1. storočie

Svätý apoštol Bartolomej je podľa tradície totožný s človekom menom Natanael, ktorý sa spomína v 1. kapitole Jánovho evanjelia. K Ježišovi sa dostal vďaka apoštolovi Filipovi, ktorý ho zavolal. Spočiatku mal voči nemu predsudky, spýtal sa, či môže byť z Nazareta niečo dobré, no pri stretnutí s Ježišom sa okamžite rozhodol nasledovať ho. Viac o jeho živote sa nachádza pod menom sv. Bartolomej.