Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 3. máj

* Betsaida, dnes pahorok pri Et-Tell, Ad Dardara v Sýrii
† okolo 81 (?) Hierapolis (?), pri dnešnom Denizli v juhozápadnom Turecku

Význam mena: ten, ktorý rozumie koňom, má rád kone (gr.-lat.)

Atribúty: kniha, bochník chleba, kríž v tvare T

Patrón garbiarov, valchovačov, klobučníkov, drobných obchodníkov (kramárov), cukrárov

Apoštol Filip sa narodil v Betsaide v Galilei. Zrejme bol učeníkom Jána Krstiteľa. V evanjeliách sa spomína niekoľkokrát v zozname apoštolov (Mt, Mk, Lk a aj v Sk). Okrem toho sa spomína ešte na niekoľkých miestach, napr. v Jánovom evanjeliu, kde sa ho istí Gréci pýtali na Ježiša. Bol povolaný samotným Ježišom a doviedol k nemu aj Natanaela. Bol prítomný pri zázračnom rozmnožení chleba. Pred umučením chcel od Ježiša, aby im ukázal Otca. O jeho ďalšom pôsobení Nový zákon mlčí, ale tradícia hovorí, že evanjelium hlásal v Grécku a za vlády cisára Domiciána ho ukrižovali v Hierapolise dole hlavou.