Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. máj

 okolo 376 (?) Kaškár, Perzia

Abdas (Audas, Abdo) bol pravdepodobne biskupom mesta Kaškár v Perzii. Spolu s ďalšími asi 28 spoločníkmi boli umučení pre vieru v Krista počas prenasledovania za kráľa Šápúra II. Boli medzi nimi kňazi, diakoni a zasvätené panny.