Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. júl

* Perzia
† okolo 250 (alebo 304) Rím

Perzský šľachtic Abdon podstúpil mučenícku smrť spolu so svojím spoločníkom sv. Sennisom. Úcta k nim bola živá už vo 4. storočí. Podľa tradície ich počas prenasledovania kresťanov za cisára Décia (alebo Diokleciána) chytili a v reťaziach privliekli do Ríma. Tu ich vrhli do arény s divokými zvieratami, no vyviazli bez jediného zranenia, pretože zvieratá sa ich nedotkli. Nakoniec museli poveriť gladiátorov, aby ich povraždili. Telá oboch mučeníkov pochovali na pontskom cintoríne neďaleko rímskych brán.