Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. október

† okolo 200

Sv. Abercius bol biskupom v meste Hierapolis (dnes sú to ruiny pri Pamukkale v Turecku). Keď mal približne 72 rokov, cestoval do Ríma, kde na žiadosť cisára Marca Aurélia vykonal exorcizmus nad jeho dcérou Lucillou, ktorá bola posadnutá zlým duchom. Hneď po tejto udalosti Abercius podľa záznamov navštívil Sýriu a rieku Eufrat. Podrobnosti Aberciovho života boli vzhľadom na svoju spornú autentickosť a vierohodnosť po storočia predmetom debaty. V pôvodných „Tézach sv. Abercia“, epitafe, ktorý sa dnes nachádza vo Vatikáne, sa sv. biskup vyjadruje o pečati krstu ako o slnku, ktoré všade zjednocuje kresťanov. Hovorí tu taktiež o Eucharistii. Neskoršie interpretácie jeho diela boli preložené do gréčtiny a značne prikrášlené, čo vlastne viedlo k debatám a pochybnostiam. Abercius sa objavuje v gréckych záznamoch z 10. storočia, no jeho meno sa vôbec nespomína v martyrológiu sv. Hieronyma.