Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Abibasa už nenachádza

Svätý

Sviatok: 3. august

1. storočie

Predpokladá sa, že Abibas bol druhorodený Gamalielov syn, ktorý konvertoval ku kresťanstvu. Gamaliel bol členom sanhedrinu, slávnym židovským učiteľom, ktorý vypočúval Ježiša a odsúdil ho k smrti. Podľa zachovaných dokumentov sa stal kresťanom a Abibas sa tradične považuje za jedného z prvých, ktorí konvertovali k cirkvi. Bližšie informácie o jeho živote nie sú známe.